29 symbiotische Bakteriestämme

Prescript-Assist

Belangrijke Kenmerken

  • Wetenschappelijk Klinisch Getest
  • Inherente (producteigen) Levensvatbaarheid

De 5 grootste problemen rondom supplementeren met probiotica opgelost

Prescript-Assist is een nieuwe generatie, klinisch geteste probiotica die niet vergelijkbaar is met andere probiotische supplementen op de markt.

De combinatie van voedingsbodem voor levende bacteriën (pre-biotica) en de levende bacteriën (pro-biotica) tezamen wordt synbiotica genoemd.

01/ Breedspectrum Formule

Prescript-Assist is een breed spectrum formule met 29 verschillende bacteriestammen – niet slechts één of twee. Dat betekent dat een grote diversiteit van bacteriestammen in vergelijking met gangbare probiotica.

02/ Ongeëvenaarde Houdbaarheid

De probiotische bacteriën in Prescript-Assist zijn uniek omdat iedere cel beschermd wordt door een duurzame zaadachtige structuur. Daardoor worden ze beschermd tegen licht, hitte en druk. Routineteseten tonen aan dat Prescript-Assist twee jaar na productiedatum nog meer dan  95 procent levende bacteriën bevat, zelfs bij bewaring op 36°C.

03/ Levensvatbaarheid

De zaadachtige structuur rondom de probiotisch bacteriën in Prescript-Assist beschermt ze ook tegen afbraak door maagzuur. De meeste, op melkzuur gebaseerde probiotica zijn niet bestand tegen maagzuur. De bacteriën in Prescript-Assist passeren ongeschonden de maag op hun route door het spijsverteringskanaal.

03/
Prebiotic Ondersteuning

De formule bevat leonardite, een prebiotische samenstelling van humus- en fulvinezuren, die ervoor zorgt dat de 29 bacteriestammen in Prescript-Assist een voedingsbron hebben.  Zonder voedingsbodem kunnen levende bacteriën zich niet vermenigvuldigen.

05/
Wetenschappelijk Onderzoek

Met Prescript-Assist is dubbelblind, placebo-gecontroleerd klinisch onderzoek uitgevoerd, inclusief een follow-up studie van een jaar. De resultaten van de studies zijn gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift.

Prescript-Assist

29 symbiotische Bakteriestämme.

 

Wichtige Kennzeichen von Prescript-Assist:

  • wissenschaftlich fundierter kontrolierter klinischer Studien
  • inhärente (produktspezifische) Überlebensfähigkeit

 

 

 

Die 5 größten Hindernisse bei der Nahrungsergänzung mit Probiotika gelöst

Prescript-Assist ist eine neue Generation, klinisch nachgewiesener Probiotika, die nicht mit anderen probiotischen Nahrungsergänzungsmitteln auf dem Markt vergleichbar ist.

Die Kombination des Nahrungsbodens für lebende Bakterien (Prä-biotika) mit den lebenden Bakterien (Pro-biotika) wird zusammen als Synbiotika bezeichnet.

 

Breitspektrum-Formel

Prescript-Assist ist eine Breitband-Formel mit 29 verschiedenen Bakterienstämmen – nicht nur ein oder zwei. Dies bedeutet eine große Vielfalt von Bakterienstämmen im Vergleich zu herkömmlichen Probiotika.

 

Beispiellose Lebensdauer

Die probiotischen Bakterien in Prescript-Assist sind einzigartig, weil jede Zelle durch eine dauerhafte samenartige Struktur geschützt wird. Dadurch sind sie vor Licht, Wärme und Druck geschützt. Routinetests zeigen, dass Prescript-Assist zwei Jahre nach Produktionsdatum noch mehr als 95 Prozent lebende Bakterien enthält, auch wenn es bei 36 ° C gelagert wird.

 

Überlebensfähigkeit

Die samenartige Struktur um die probiotischen Bakterien in Prescript-Assist schützt sie auch vor dem Abbau durch Magensäure. Die meisten Probiotika auf Milchsäurebasis sind nicht beständig gegen Magensäure. Die Bakterien in Prescript Assist passieren den Magen unversehrt.

 

Präbiotische Unterstützung
Die Formel enthält Leonardite, eine präbiotische Zusammensetzung von Humin- und Fulminsäuren, die dafür sorgt, dass die 29 Bakterienstämme in Prescript-Assist einen Nährboden haben. Ohne Nahrungsboden können sich lebende Bakterien nicht vermehren.

 

Wissenschaftliche Forschung
Für Prescript-Assist wurde eine plazebokontrollierte klinische Doppelblindstudie durchgeführt, einschließlich einer Follow-up-Studie von einem Jahr. Die Ergebnisse der Studien wurden in einer wissenschaftlichen Zeitschrift veröffentlicht.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.
0

Start typing and press Enter to search